K

12RESTAPIisdeprecatedforversionsv2.1andhigher(12)methodfacebook.fql.queryquerySELECTfan_countFROMpageWHEREpage_id=127705280161K

Yassie Coo

Video-

#Ayumi

Lumalabas talaga ang kulit ng kahit na sino kapag si Ayumi na ang kausap! at hindi nakalagpas si   Yassie Coo! haha

1,736 views


Leave A Reply

RELATED Videos