11625K

1431211K

Trash Can (Flash Mob)

Video-

Social Experiments

May mga Pilipino pa rin palang kaya magtapon sa tamang lugar! Oras na para parangalan sila!!!

1,542 views


Leave A Reply

RELATED Videos